Żywy Różaniec​

Żywy Różaniec​

INTENCJA MODLITWY NA MIESIĄC:
– CZERWIEC 2024 –
„Modlimy się w intencji dzieci i młodzieży”

Żywy Różaniec stanowi najbardziej popularną wspólnotę modlitewną, która została założona w 1826 roku przez Paulinę Jaricot w Lyonie we Francji. Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził Papież Grzegorz XVI. W Polsce Żywy Różaniec liczy ponad 1 milion 100 tysięcy członków. Wspólnotę Żywego Różańca w parafiach stanowią 20 osobowe grupy nazywane Różami. Każda z osób zobowiązana jest do odmawiania codziennie jednej tajemnicy, tak aby wszyscy razem odmawiali cały Różaniec. W naszej parafii Żywy Różaniec został utworzony wraz z jej powstaniem w 2006 roku

Obecnie istnieje w naszej Parafii 6 Róż:

1. Św. Cecylii
2. Św. s. Faustyny Kowalskiej
3. Św. Barbary
4. Św. Jana Pawła II (Róża męska)
5. Św. Agaty
6. Św. Jadwigi Śląskiej

Spotkania Żywego Różańca odbywają się w I niedzielę miesiąca:
godz. 16.30 – nabożeństwo różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
godz. 17.00 – Msza Święta w intencji Żywego Różańca
po Mszy Świętej – wymiana tajemnic różańcowych.
W każdą niedzielę o godz. 10.00 członkowie Żywego Różańca przewodniczą modlitwie różańcowej w intencji parafii i budowy kościoła.

Żywy Różaniec ufundował dla parafii miedzy innymi:
• częściowo dzwony elektroniczne,
• kustodium do przechowywania Najświętszego Sakramentu
• różaniec procesyjny,
• cztery chorągwie procesyjne,
• poduszkę procesyjną dla dzieci,
• krzyż ołtarzowy papieski,
• podstawę pod monstrancję,
• złoty ornat z wizerunkiem papieża Jana Pawła II,
• puszkę pozłacaną do udzielania komunii św.,
• świeczniki ołtarzowe,
• pozłacany kielich mszalny wraz z pateną,
• bieliznę kielichową, szarfy i komże dla asysty procesyjnej.
Członkowie Żywego Różańca uczestniczą również w parafialnej asyście procesyjnej.