Historia Parafii

Oś czasu parafii

23 Lutego 2024

Ks. Arcybiskup Wacław Depo odsłonił i poświęcił w naszej Parafii nowe Stacje Drogi Krzyżowej.

Listopad-Grudzień 2023

Montaż posadzki w Kościele.

1 Października 2023

Rozpoczęcie przebudowy plebanii.

11 Czerwca 2023

Uroczysta Msza Św. – 25 lat Kapłaństwa Proboszcza ks. Grzegorza Cyparskiego.

31 Marca 2022

Zakończenie budowy Kościoła.

21 października 2021

Montaż nowych drzwi do Kościoła.

20 czerwca 2021

Uroczysta Msza Św. – Dziękczynienie za 15-lecie istnienia Parafii pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

15 września 2020

Uroczystość poświęcenia Tabernakulum w Kościele pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

17 maja 2020

Uroczysta Msza Św. – Dziękczynienie za 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

14 września 2019

Uroczystość poświęcenia Krzyża Misyjnego oraz Krzyża na wieży Kościoła, zwieńczającego budowę Kościoła pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

8 - 15 września 2019

Trwały w naszej Parafii II Misje Święte, które przeprowadzili Ks. dr hab. Marian Szymonik oraz Siostra Iwona Jagiełka.

22 października 2018

Uroczysta Msza Św. z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża pod przewodnictwem Ks. dr hab. Mariana Szymonika.

18 stycznia 2018

Nawiedzenie Relikwii Świętego Dominika Savo.

13 maja 2017

Uroczystość z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich.

16 października 2016

Uroczystość Rozpoczęcia Nawiedzenia Parafii Obrazem Świętego Jana Pawła II.

20 - 25 lipca 2016

W ramach Światowych Dni Młodzieży gościliśmy w naszej parafii grupę pielgrzymów z całego świata.

23 czerwca 2016

Uroczystość 10-lecia istnienia Parafii pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka.

7 czerwca 2015

Uroczystość 50-lecia Kapłaństwa Chrystusowego Ks. Leonarda Zagórskiego.

31 maja 2015

Uroczystość wprowadzenia Relikwii Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem Ks. Abp Mieczysława Mokrzyckiego.

15 maja 2014

Parafia przyjęła imię Świętego Jana Pawła II, Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo..

27 kwietnia 2014

Następuje Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII, która miała miejsce w Watykanie na placu Świętego Piotra, podczas której dwaj papieże XX wieku zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego. W tym samym dniu Dekretem Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskup Wacław Depo dokonał zmiany nazwy parafii i tytułu kościoła z Błogosławionego Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II.

29 maja 2011

Parafia przyjęła imię Błogosławionego Jana Pawła II

1 maja 2011

Dekretem Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał zmiany nazwy parafii i tytułu kościoła z św. Jana Chrzciciela i Pawła Apostoła na Błogosławionego Jana Pawła II.

Kwiecień 2011

Podjęto prace przy wznoszeniu murów świątyni.

Sierpień 2010

Rozpoczęto prace przy fundamentach nowego kościoła.

29 maja 2010

Podczas uroczystej Eucharystii, w obecności władz miejskich i powiatowych oraz zgromadzonych kapłanów i wiernych, ks. Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę.

17 - 24 maja 2009

Ks. kanonik Leonard Zagórski przeprowadził pierwsze w historii parafii Misje Święte. Równocześnie trwały prace nad przygotowaniem planu mającej powstać świątyni.

24 Październik 2007 - 4 Październik 2008

Po rodzinach parafii peregrynował obraz Świętej Rodziny.

Rok 2007

Do kaplicy została dobudowana tymczasowa plebania. Z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia parafii zainstalowane zostały dzwony elektroniczne ufundowane przez parafian i Żywy Różaniec.

15 października 2006

Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak podczas Dnia Papieskiego dokonał uroczystego poświęcenia tymczasowej kaplicy i wzniesionego na placu krzyża.

8 października 2006

W zniszczonej kaplicy odprawiona została Msza Święta przy udziale ówczesnego dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu ks. Kazimierza Bednarskiego i około tysiąca wiernych. W następnych dniach, dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza i parafian oraz pomocy sąsiednich parafii, szkody zostały usunięte

7 - 8 października 2006

Na tydzień przed planowanym poświęceniem, kaplica została okradziona, zdewastowana i podpalona przez nieznanych sprawców a pożar zajął zakrystię i znaczną część dachu.

1 października 2006

Po ukończeniu jej budowy odprawiona została pierwsza Msza Święta

7 września 2006

Zalane zostały fundamenty pod tymczasową kaplicę

23 czerwca 2006

Parafię erygował Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak jako wotum miasta Zawiercia i Archidiecezji Częstochowskiej za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, wydzielając jej teren z parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz parafii Matki Bożej Królowej Polski, a organizatorem życia parafialnego i proboszczem mianował ks. Grzegorza Cyparskiego.

Staraniem proboszcza parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Zenona Gajdy zakupiona została od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” działka pod budowę kościoła.