Wspólnoty w parafii

Parafia jest gronem ochrzczonych wiernych, którzy w łączności z papieżem i biskupem lokalnym, prowadzeni duchowo przez proboszcza, budują wspólnotę opartą na łączności z Chrystusem i na wzajemnych więzach miłości chrześcijańskiej. Każda parafia jest częścią wielkiej wspólnoty Kościoła.

Wspólnotę parafialną tworzymy przede wszystkim gromadząc się na niedzielnej Eucharystii. Poprzez słuchanie Słowa Bożego i Komunię Świętą doświadczamy jedności z Bogiem i budujemy więzi międzyludzkie. Osoby starsze i chore, które nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej, mają okazję łączyć się ze wspólnotą parafialną poprzez modlitwę i ofiarę cierpienia.

Do budowania jedności każdy może włączyć się na swój sposób. Osoby należące do Rady Parafialnej pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania parafii.

Bardzo solidnie funkcjonuje Schola Parafialna. Co charakterystyczne, tworzą ją młodzi i osoby dorosłe. Cieszę się z ich rzetelności.

Nie można zapomnieć o Ministrantach. Do tej grupy należą chłopcy, którzy  służą przy ołtarzu i w czasie różnego rodzaju nabożeństw.

Nie można zapomnieć o wszystkich należących do Kółek Żywego Różańca i Parafialnego oddziału Stowarzyszenia czcicieli Bożego Miłosierdzia. Bez ich modlitwy i duchowego wsparcia życie parafialne nie byłoby takie samo

Wspólnota parafialna to zgrupowanie ludzi – wierzących, którzy angażują się w życie kościoła, oddani są Bogu oraz chcą istnieć w wierze realnie. Zajmują się przygotowaniem nabożeństw, świąt, większych uroczystości, modlą się za wstawiennictwem parafian itd. Wspólnotę parafialną wyróżnia sumienne oddanie Bogu, zaufanie mu oraz codzienne modlitwy.