Historia Parafii

Dnia 23 czerwca 2006 roku parafię erygował Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak jako wotum miasta Zawiercia i Archidiecezji Częstochowskiej za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, wydzielając jej teren z parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz parafii Matki Bożej Królowej Polski, a organizatorem życia parafialnego i proboszczem mianował ks. Grzegorza Cyparskiego.

 

Staraniem proboszcza parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Zenona Gajdy zakupiona została od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” działka pod budowę kościoła.

7 września 2006 roku zalane zostały fundamenty pod tymczasową kaplicę .

1 października 2006 roku po ukończeniu jej budowy odprawiona została pierwsza Msza Święta.

 

W nocy z 7 na 8 października 2006 roku, na tydzień przed planowanym poświęceniem, kaplica została okradziona, zdewastowana i podpalona przez nieznanych sprawców a pożar zajął zakrystię i znaczną część dachu.

W niedzielę 8 października 2006 roku w zniszczonej kaplicy odprawiona została Msza Święta przy udziale ówczesnego dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu ks. Kazimierza Bednarskiego i około tysiąca wiernych. W następnych dniach, dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza i parafian oraz pomocy sąsiednich parafii, szkody zostały usunięte .

15 października 2006 roku ks. Arcybiskup Stanisław Nowak podczas Dzienia Papieskiego dokonał uroczystego poświęcenia tymczasowej kaplicy i wzniesionego na placu krzyża.

W roku 2007 do kaplicy została dobudowana tymczasowa plebania. Z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia parafii zainstalowane zostały dzwony elektroniczne ufundowane przez parafian i Żywy Różaniec.

Od dnia 24 października 2007 roku do dnia 4 października 2008 roku po rodzinach parafii peregrynował obraz Świętej Rodziny .

Od 17 do 24 maja 2009 roku ks. kanonik Leonard Zagórski przeprowadził pierwsze w historii parafii Misje Święte. Równocześnie trwały prace nad przygotowaniem planu mającej powstać świątyni.

29 maja 2010 roku podczas uroczystej Eucharystii, w obecności władz miejskich i powiatowych oraz zgromadzonych kapłanów i wiernych, ks. Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę.

W sierpniu 2010 roku rozpoczęto prace przy fundamentach nowego kościoła.

W kwietniu 2011 roku podjęto prace przy wznoszeniu murów świątyni.

1 maja 2011 roku Dekretem Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał zmiany nazwy parafii i tytułu kościoła z św. Jana Chrzciciela i Pawła Apostoła na Błogosławionego Jana Pawła II.

29 maja 2011 roku parafia przyjęła imię Błogosławionego Jana Pawła II