Historia Parafii

Dnia 23 czerwca 2006 roku parafię erygował Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Stanisław Nowak jako wotum miasta Zawiercia i Archidiecezji Częstochowskiej za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, wydzielając jej teren z parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz parafii Matki Bożej Królowej Polski, a organizatorem życia parafialnego i proboszczem mianował ks. Grzegorza Cyparskiego.

Staraniem proboszcza parafii kolegiackiej Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Zenona Gajdy zakupiona została od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie” działka pod budowę kościoła.

7 września 2006 roku zalane zostały fundamenty pod tymczasową kaplicę .

1 października 2006 roku po ukończeniu jej budowy odprawiona została pierwsza Msza Święta.

W nocy z 7 na 8 października 2006 roku, na tydzień przed planowanym poświęceniem, kaplica została okradziona, zdewastowana i podpalona przez nieznanych sprawców a pożar zajął zakrystię i znaczną część dachu.

W niedzielę 8 października 2006 roku w zniszczonej kaplicy odprawiona została Msza Święta przy udziale ówczesnego dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu ks. Kazimierza Bednarskiego i około tysiąca wiernych. W następnych dniach, dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza i parafian oraz pomocy sąsiednich parafii, szkody zostały usunięte .

15 października 2006 roku ks. Arcybiskup Stanisław Nowak podczas Dnia Papieskiego dokonał uroczystego poświęcenia tymczasowej kaplicy i wzniesionego na placu krzyża.

W roku 2007 do kaplicy została dobudowana tymczasowa plebania. Z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia parafii zainstalowane zostały dzwony elektroniczne ufundowane przez parafian i Żywy Różaniec.

Od dnia 24 października 2007 roku do dnia 4 października 2008 roku po rodzinach parafii peregrynował obraz Świętej Rodziny .

Od 17 do 24 maja 2009 roku ks. kanonik Leonard Zagórski przeprowadził pierwsze w historii parafii Misje Święte. Równocześnie trwały prace nad przygotowaniem planu mającej powstać świątyni.

29 maja 2010 roku podczas uroczystej Eucharystii, w obecności władz miejskich i powiatowych oraz zgromadzonych kapłanów i wiernych, ks. Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę.

W sierpniu 2010 roku rozpoczęto prace przy fundamentach nowego kościoła.

W kwietniu 2011 roku podjęto prace przy wznoszeniu murów świątyni.

1 maja 2011 roku Dekretem Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał zmiany nazwy parafii i tytułu kościoła z św. Jana Chrzciciela i Pawła Apostoła na Błogosławionego Jana Pawła II.

29 maja 2011 roku parafia przyjęła imię Błogosławionego Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 roku następuje Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII, która miała miejsce w Watykanie na placu Świętego Piotra, podczas której dwaj papieże XX wieku zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego. W tym samym dniu Dekretem Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskup Wacław Depo dokonał zmiany nazwy parafii i tytułu kościoła z Błogosławionego Jana Pawła II na Świętego Jana Pawła II.

 

15 maja 2014 roku parafia przyjęła imię Świętego Jana Pawła II, Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

31 maja 2015 roku Uroczystość wprowadzenia Relikwii Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem Ks. Abp Mieczysława Mokrzyckiego.

7 czerwca 2015 roku Uroczystość 50-lecia Kapłaństwa Chrystusowego Ks. Leonarda Zagórskiego.

23 czerwca 2016 roku Uroczystość 10-lecia istnienia Parafii pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka.

Od 20 do 25 lipca 2016 roku w ramach Światowych Dni Młodzieży gościliśmy w naszej parafii grupę pielgrzymów z całego świata.

16 października 2016 roku Uroczystość Rozpoczęcia Nawiedzenia Parafii Obrazem Świętego Jana Pawła II.

13 maja 2017 roku Uroczystość z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich.

18 stycznia 2018 roku Nawiedzenie Relikwii Świętego Dominika Savo.

22 października 2018 roku Uroczysta Msza Św. z okazji 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża pod przewodnictwem Ks. dr hab. Mariana Szymonika.

W dniach od 8 do 15 września 2019 roku trwały w naszej Parafii II Misje Święte, które przeprowadzili Ks. dr hab. Marian Szymonik oraz Siostra Iwona Jagiełka.

14 września 2019 roku Uroczystość poświęcenia Krzyża Misyjnego oraz Krzyża na wieży Kościoła, zwieńczającego budowę Kościoła pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

17 maja 2020 roku Uroczysta Msza Św. – Dziękczynienie za 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

15 września 2020 roku Uroczystość poświęcenia Tabernakulum w Kościele pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

20 czerwca 2021 roku Uroczysta Msza Św. – Dziękczynienie za 15-lecie istnienia Parafii pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego Ks. Abp dr Wacława Depo.

21 października 2021 roku montaż nowych drzwi do Kościoła.

Marzec 2022 – zakończenie budowy Kościoła.